Get Adobe Flash player

สถิตินักเรียนประจำวัน

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

PW English Camp

                    โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ "PW English Camp" โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดให้นักเรียนมีการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งการเข้าค่ายในครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม พ.ศ.2557 โดยกิจกรรมในวันแรกจัดขึ้น ณ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ และวันที่สอง ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ น้ำตกภูซาง อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นน้ำตกอุ่นแห่งเดียวของประเทศไทย

ชมภาพเพิ่มเติมชุดที่ 1

ชมภาพเพิ่มเติมชุดที่ 2

ชมภาพเพิ่มเติมชุดที่ 3

อบรมสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

                  เมื่อวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2557 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยนางสาววันรักษ์  ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดอบรมครูและบุคลากร ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ พว.   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ มีจุดประสงค์เพื่อการรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบันทึกรายงานและข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมสำหรับศึกษาค้นคว้าและมีการนำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดำเนินการโดยนักเรียน มีครูอาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำสนับสนุน ผู้บริหารเป็นหลักและผลักดัน มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ชมภาพเพิ่มเติม

ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

         ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2557 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยนางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ และค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน

      โดยค่ายวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนโดยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ณ อาคาร 2 (อาคารวิทยาศาสตร์) โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ และได้นำนักเรียนไปสำรวจคุณภาพน้ำ รอบกว๊านพะเยา และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมพะเยามาให้ความรู้แก่นักเรียน  

         ทางค่ายคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนโดยจัดกิจกรรมตามฐานต่างๆ และได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ บ้านดำ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

 

มุทิตา...กษิณานุสรณ์

        เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้จัดกิจกรรม "มุทิตา...กษิณานุสรณ์" แก่บุคลากรของโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ จำนวน 2 ท่าน คือ คุณครูอรวรรณ เกียรติกุลพัฒนา และ นักการแสวง ใจลา  โดยคณะครู นักเรียน บุคลากรได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต มีการแสดงของคณะครูและนักเรียน  ณ หอประชุม โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ (ภาพ:ครูกุ้ง/ข่าว:ครูชัย)

ชมภาพเพิ่มเติม ชุดที่ 1

ชมภาพเพิ่มเติม ชุดที่ 2

ชมภาพเพิ่มเติม ชุดที่ 3

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 7

เมื่อวานนี้ 26

สัปดาห์นี้ 110

เดือนนี้ 400

ทั้งหมด 59062

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School