Get Adobe Flash player

สถิตินักเรียนประจำวัน

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

ประชุมผู้ปกครอง

             เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยนางสาววันรักษ์ ขันหอม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษาที่ 1/2557 และยังได้มอบเกีบรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ปีที่ 2, ปีที่4 และปีที่5 ทั้งนี้ยังได้คัดเลือกคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง โดยมีนายพนม กันทะไชย เป็นประธาน

ชมภาพเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศ

                      เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดย นางสาววันรักษ์  ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นการนิเทศ แนะนำเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตในโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ พฤติกรรม กิจกรรมต่างๆ และแนะนำส่วนงานที่นักเรียนต้องรู้เมื่อเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียน ทั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมรับน้องเข้าโรงเรียน เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนอีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติม

อบรมสวนพฤกษศาสตร์

              เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้น สืบเนื่องตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เพื่อให้ความรู้ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแก่ครูและบุคลากร เพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนแก่นักเรียน โดยมีนายลักษ์พงษ์  ปิงเมือง เป็นวิทยากร

ชมภาพเพิ่มเติม 

 

ขอแสดงความยินดี

                คณะครู นักเรียน โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

1. นายเจตริน  เจิงกลิ่นจันทร์   สาขาเทคนิคการแพทย์  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. น.ส.กาญจนา  ใจลา  สาขาเภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก

3. น.ส.จตุพร  จันทร์วงศ์  สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 24

สัปดาห์นี้ 84

เดือนนี้ 503

ทั้งหมด 42159

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School