Get Adobe Flash player

สถิตินักเรียนประจำวัน

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

                      เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้จัดพิธีสวนสนามของลูกเสือ เนื่องด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยพิธีสวนสนามครั้งนี้ได้มี น.ส.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  ซึ่งพิธีสวนสนามได้จัดชึ้น ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ความรู้เกี่ยวกับวันลูกเสือแห่งชาติ 

ชมภาพเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี

                       คณะครู นักเรียน โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

1. น.ส.พรธวัล โตปินใจ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. น.ส.ธวัลรัตน์  กิจวิวัฒน์ไพบูลย์ สาขาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

3. น.ส.ทิพยพวัลย์ ต๊ะต้องใจ สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทำบุญตักบาตร

                         ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรประจำวันพระ ของอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือน

ชมภาพเพิ่มเติม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

                     เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.57 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้นำนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557 ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน และคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปีนี้ “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน” โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดพะเยา หรือ ศพส.จ.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด และพร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะร่วมกันขจัดปัญหายาเสพติดให้เบาบางลงหรือให้หมดสิ้นไป โดยมี พลังมวลชนทั้งนักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

                      สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด , การจัดนิทรรศการต้านยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ , การประกวดกิจกรรมวาดภาพ , การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชน ,การแสดงของสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และการจัดกิจกรรมบันเทิงเพื่อความสุขความปรองดองสมานฉันท์ของชาวจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีการส่งการแสดงชุด "B-Boy" ร่วมในการแสดงในกิจกรรมนี้ด้วย

ชมภาพเพิ่มเติม

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 8

เมื่อวานนี้ 26

สัปดาห์นี้ 111

เดือนนี้ 401

ทั้งหมด 59063

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School