Get Adobe Flash player

สถิตินักเรียนประจำวัน

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

                   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 ทางเทศบาลตำบลบ้านต๊ำได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ และทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้นำนักเรียนวงดุริยางค์เข้าร่วมการเดินขบวน เพื่อนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

ชมภาพเพิ่มเติม

กีฬาสายสัมพันธ์ สามัญศึกษาพะเยา กลุ่มย่อยที่ 5

                     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ทางโรงเรียนในกลุ่มมัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 5 ของจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาครู และบุคลากรทางการศึกษาขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "สายสัมพันธ์ สามัญศึกษาพะเยา กลุ่มย่อยที่ 5" ซึงได้จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนในกลุ่มมัธยมศึกษาพะเยา กลุ่มย่อยที่ 5

 ชมภาพเพิ่มเติมชุดที่ 1

 ชมภาพเพิ่มเติมชุดที่ 2

อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2557 และวันที่ 10-11 มีนาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยนางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอนแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 34 คน โดยมีเป้าหมายให้ครูทุกคนมีเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงาน สามารถสร้างบทเรียนประเภทหนังสืออิเล็คทรอนิกส์(e-book)ได้ โดยมีนายชัยพร ธรรมโยธิน และนายยุทธนันท์ กามอ้อย เป็นวิทยากร


ชมภาพเพิ่มเติม
 

มอบรางวัล โครงการ PW Stop Global Warmming

             เนื่องด้วยทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้จัดทำโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราภายใต้ชื่อ  "P.W. Stop Global Warmming" ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก และนำไปสู่การปฏิบัติการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากฟอสซิลอย่างคุ้มค่าและพอเพียง ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนจึงมอบรางวัลให้กับนักเรียนดังนี้

๑. กิจกรรมนักอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าตัวน้อย

           ระดับช่วงชั้นที่ ๓  

                        ชนะเลิศ นายพงศ์ภรณ์  อินทะจักร นักเรียนชั้น ม.๓/๒ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ๒๓๕ หน่วย

                        รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ น.ส.อรพิมล  หมั่นเพียร นักเรียนชั้น ม.๓/๒ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ๑๖๘ หน่วย 

                        รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กหญิงกรกนก วัดเฉย นักเรียนชั้น ม.๒/๒ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ๑๖๔ หน่วย  

            ระดับช่วงชั้นที่ ๔

                       ชนะเลิศ นายฤทธิชัย  หงส์หิน นักเรียนชั้น ม.๔/๑ ลดการใช้ไฟฟ้าได้ ๑๓๑ หน่วย

                       รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายณัฐวุฒิ  ขยันขาย นักเรียนชั้น ม.๔/๑ ลดการใช้ไฟฟ้าได้ ๗๖ หน่วย

                       รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวนัทธมน อภิวงศ์  นักเรียนชั้น ม.๕/๑ ลดการใช้ไฟฟ้าได้ ๗๔ หน่วย 

๒. กิจกรรมนักปั่นน้อยรักษ์โลก

              ระดับช่วงชั้นที่ ๓                 

                         ชนะเลิศ เด็กหญิงผณิตา  ชัยลังการณ์ นักเรียนชั้น ม.๑/๑  ระยะทาง ๒๖๐ กิโลเมตร

                         รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กชายกรฐนัท  รอดเที่ยง นักเรียนชั้น ม.๒/๑ ระยะทาง ๑๒๔ กิโลเมตร

                         รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กชายปาณัสม์  เภตรา นักเรียนชั้น ม.๑/๒ ระยะทาง ๖๖ กิโลเมตร

               ระดับช่วงชั้นที่ ๔

                         ชนะเลิศ น.ส.นภัสวรรณ  จักไม้    นักเรียนชั้น ม.๕/๑  ระยะทาง ๓๕๘ กิโลเมตร

                         รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายณัฐวุฒิ  ใจเที่ยง นักเรียนชั้น ม.๕/๓ ระยะทาง ๒๗๒ กิโลเมตร

                         รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายพศิน  นามบ้าน นักเรียนชั้น ม.๕/๒ ระยะทาง ๑๘๒.๕ กิโลเมตร

ชมภาพเพิ่มเติม

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 27

เมื่อวานนี้ 21

สัปดาห์นี้ 101

เดือนนี้ 614

ทั้งหมด 45196

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School