Get Adobe Flash player

สถิตินักเรียนประจำวัน

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

ค่ายต้นกล้าคุณธรรม

           ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา ได้จัดค่าย "ต้นกล้าคุณธรรม" ณ วัดห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด

ชมภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมวันไหว้ครู 2557

                เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่า ตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าแน่นอน โดยมีนางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์เป็นประธานในพิธี 

ชมภาพเพิ่มเติม

อบรม "ชีวิตสดใส พ.ว. ห่างไกลเอดส์"

                     เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ร่วมกับคลีนิกทานตะวัน โรงพยาบาลพะเยา ได้จัดกิจกรรมการอบรมโครงการ "ชีวิตสดใส พ.ว. ห่างไกลเอดส์" โดยจัดขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา รอบ SSF ปีที่ 3(งบประมาณจากโครงการกองทุนโลก) ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำด้านการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สนับสนุนให้เยาวชนแกนนำ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา


ทีมวิทยากร
1. นางพัชราภรณ์ ทะเกียง
            2. นางสุจิต สิทธิยุโณ
            3.นายวันชัย ยวนใจ
            4. แกนนำนักเรียนโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

 

ชมภาพเพิ่มเติม

อบรมป้องกันปัญหาการถูกล่อลวง

                       เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ได้จัดการอบรมตามโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหาการถูกล่อลวง ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรม โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงของเด็กและเยาวชน

ชมภาพเพิ่มเติม

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 7

เมื่อวานนี้ 26

สัปดาห์นี้ 110

เดือนนี้ 400

ทั้งหมด 59062

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School