Get Adobe Flash player

สถิตินักเรียนประจำวัน

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

ประเมินโครงการ "ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ ๙"

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้รับการประเมินโครงการ "ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ ๙" จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จำกัด ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการภายใต้หัวข้อ  "PW. Stop Global Warming" โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนักด้านการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์

      เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ร่วมกับ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโครงการ "พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านทางงานวิจัยของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒ " โดยมี ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ ,ดร.ดำรงศักดิ์  แย้มบางหวาย ,อ.มานะ  คงอนนท์ และ อ.ธนพงษ์  พรมใหม่ พร้อมด้วยนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธมศึกษาต่อไป

ชมภาพบรรยากาศการอบรม

 

ลดโลกร้อน จิตอาสา พัฒนาวัดและโรงเรียน

      เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้จัดกิจกรรมลดโลกร้อน จิตอาสา พัฒนาวัดและโรงเรียนขึ้น โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๘ กลุ่มๆ ที่ ๑-๗ ใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางไปยังวัดต่างๆ ได้แก่ วัดห้วยเคียน วัดต๊ำเหล่า วัดต๊ำนกกก วัดท่าจำปี วัดตุ้มท่า วัดร่องห้า และวัดบ้านเหยี่ยน  เพื่อช่วยพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ ภายในบริเวณวัด และอีกกลุ่มหนึ่งช่วยกันปลูก ดูแล ต้นไม้ ถางหญ้า วัชพืช และเก็บขยะ ในบริเวณโรงเรียน โดยใช้เวลาในคาบเรียนลูกเสือและกิจกรรม ได้รับความสนใจจากครู-นักเรียน ทำกิจกรรมด้วยความสุข


ชมภาพเพิ่มเติม 1

ชมภาพเพิ่มเติม 2

ชมภาพเพิ่มเติม 3
 

ชมภาพเพิ่มเติม 4

สัมมนาจัดหางาน

เมื่อวันที่ 17 - 19 มกราคม 2557 ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ได้มีการจัดสัมมนานอกสถานที่ขึ้น โดยมี คณะครูแนะแนวจาก โรงเรียนในจังหวัดพะเยาเข้าร่วม ซึ่งสถานที่ที่เข้าไปศึกษาดูงาน คือ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร , บริษัท อิชิตัน จำกัด(มหาชน) และได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวทางการสมัครงาน จาก คุณสันติ พิณเสนาะ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นิตโต้ เดนโกะ แมททีเรียล(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนา ไปพัฒนานักเรียนเพื่ออนาคตที่ดี ของนักเรียน

 

ชมภาพชุดที่ ๑

ชมภาพชุดที่ ๒

ชมภาพชุดที่ ๓

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 7

เมื่อวานนี้ 26

สัปดาห์นี้ 110

เดือนนี้ 400

ทั้งหมด 59062

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School