Get Adobe Flash player

สถิตินักเรียนประจำวัน

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

อบรมแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัดอบรมบุคลากรครูเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในระดับมัธยมศึกษา โดยมี นส.คัชรินทร์ มหาวงศ์ และนางบุษกร เชื้อสีดา ศึกษานิเทศก์จากสพม.36  เป็นวิทยากร มีครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ (ภาพ/ข่าว : ครูชัย)

ชมภาพเพิ่มเติม

ไหว้ครู 2559

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ (ภาพ/ข่าว : ครูชัย)

ชมภาพเพิ่มเติม

ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559  นายเสน่ห์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ คณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้รับการประเมินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จากคณะกกรมการซึ่งประกอบด้วย นายศรีวรรณ ปินใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองประธานกรรมการ ปฏฺบัติหน้าที่ประธานกรรมการการประเมิน นายสุรัตน์ กุลศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นายวิเชียร ทาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นางศิริพร ถูกจิตต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ มสพม.36 กรรมการและเลขานุการ ในการประเมินครั้งนี้ได้มีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ, ประธานสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและสมาชิกชมรมศิษย์เก่า ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประเมินด้วย  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ (ภาพ : ครูกุ้ง /ข่าว : ครูชัย)

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2559

     เมื่อวันที่ 3 มิุนายน 2559  นายเสน่ห์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งมากจากตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนแต่ละชั้นเรียน จำนวนชั้นเรียนละ 5 คน  เพื่อหาความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่าดียิ่งจากผู้ปกครองนักเรียน (ข่าว:ครูชัย/ภาพ:ครูกุ้ง,ครูภักดี)

 

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 29

สัปดาห์นี้ 30

เดือนนี้ 783

ทั้งหมด 39807

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School