Get Adobe Flash player

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

                  วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยนางสาววันรักษ์  ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ณ ลานเอนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดพะเยา 

ชมภาพเพิ่มเติม

พ.ว.รับการนิเทศก์จากผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.36

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้รับการนิเทศก์ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดพะเยาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2558 จาก สพม.36 นำโดย นายสุรัตน์ กุลศรี นิเทศก์ติดตามคุณภาพการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์, นายวิเชียร ทาทอง ระบบคุณภาพภายใน,นายบรรจง วงศ์ราษฎ งานตามนโยบายและโครงการยกผลสัมฤทธิ์,นายวุฒิกร คุณภาพการสอนกลุ่มสาระสังคม,นางสาวสมพร ฉันทะ คุณภาพการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์,นางสาวสุมิตรา สุขิโมก คุณภาพการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ,นางพวงทอง คุณภาพการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ สรุปภาพรวมได้ดังนี้

         จุดเด่นของโรงเรียน
1. อาคารสะอาด สวยงาม ร่มรื่น ดีมาก จำนวนนักเรียนเหมาะสม
2. หลักสูตรเหมาะสม เช่น หลักสูตรการศึกษาทางเลือก หลักสูตรคู่ขนานกับวิทยาลัยเกษตรพะเยา
3. ผู้บริหาร ครู มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ ในการทำงาน นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
4. แหล่งเรียนรู้มีมาก เช่น ห้องสมุด สวนเกษตร
5. มีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ศิษย์เก่า(อาคารเกียรติยศ)
6. มีหลักสูตรชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระ (เน้นศึกษาผ่านหนังสือแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม มีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสา ธนาคารความดี
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการจัดการศึกษาแบบเป็นทีม มีการประเมินสภาพจริง
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีการสร้างบรรยากาศที่น่าสนใจ มีคลินิกคณิตศาสตร์
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดการเรียนการสอนเน้นปฏิบัติจริง ตามศักยภาพ
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บรรยากาศดี อาคารสะอาด นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
       จุดที่ควรพัฒนา
1. หลักสูตรระดับชั้นเรียน มีภาระงานไม่คุมทุกวัดชี้วัด การทำโครงสร้างรายวิชาตามหลักสูตร 2551 จะวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชามาเป็นโครงสร้างรายวิชา เพื่อกำหนดหน่วยการเรียน
จัดกิจกรรมการสอนตามมาตรฐาน ตามตัวชี้วัดของหน่วย และการวัดผลการเรียน ใน 1 หน่วยให้ภาระงาน1
ชิ้นก็เพียงพอแต่ต้องวัดได้ทุกวัดชี้วัดในหน่วยนั้น
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ด้าน ICT ทุกห้องให้เหมาะสม , ทำ 5 ส ในห้องเรียนด้วย,หนังสือยืมเรียนที่ไม่ใช้ประโยชน์ให้พัสดุจัดจำหน่ายตามระบบ
3. ทำป้ายความรู้ในและนอกห้องเรียนให้มีลักษณะ แปลกใหม่ มีสาระ นำผลงานนักเรียนแสดง
กำหนดให้ป้ายความรู้เป็นภาระงานในหน่วยได้ นำ BBL มาใช้ในการสอน(เน้นวิเคราะห์งานในหน่วยให้คลุมมาตรฐานและตัวชี้วัด)
        สิ่งที่โรงเรียนอยากให้ช่วยเหลือ
1. การจัดสรรงบประมาณ ในรายการที่มีราคาสูง เช่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ขอให้จัดสรรโรงเรียนขนาดเล็กด้วย เนื่องจากเงินรายหัวไม่สามารถจัดซื้อได้
2. บุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน เช่น นักการ ครูดนตรี ครูนาฏศิลป์ ครูดุริยางค์
ครูภาษาต่างประเทศ(ฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น) ทำให้โรงเรียนต้องแบ่งงบประมาณมาจัดจ้างจำนวนมาก

ชมภาพเพิ่มเติม

อบมรมปฏิบัติการ Google Apps For Education

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการประยุกต์ใช้งาน Google  For Education เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงานบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบหนังสือราชการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยมีนางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรตั้งแต่เวลา 08.30น.-17.00 น. มีบุคลกรในโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 34 คน

ชมภาพเพิ่มเติม

ชมภาพเพิ่มเติม

 

กิจกรรมไหว้ครู-จิตอาสา 2558

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู โดยมีการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน ประกวดขับร้องเพลง รางวัลของครู และในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกไปช่วยกันพัฒนาเรื่องความสะอาดของวัดต่างๆ ได้แก่ วัดโสมนัสทุ่มท่า วัดช้างหิน วัดต๊ำเหล่า วัดป่าลาน วัดต๋อมใต้

ชมภาพเพิ่มเติม 1

ชมภาพเพิ่มเติม 2

ชมภาพเพิ่มเติม 3

 

ผู้บริหาร
รองอำนวยการโรงเรียน
รอง.ผอ.ฉัตราภรณ์ วงศ์ดุษฎีกาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 40

เมื่อวานนี้ 82

สัปดาห์นี้ 122

เดือนนี้ 424

ทั้งหมด 98109

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School