Get Adobe Flash player

สถิตินักเรียนประจำวัน

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

บุคลากร

คลากรโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

ฝ่ายบริหาร


นายเสน่ห์ ไชยลังกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

  

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางนันติยา เรือนน้อย นายสมพงษ์ สิทธิยุโณ นางวันวิสาข์ เสมอเชื้อ
นางสาวชเนรินทร์ แสงงาม นางสาวฤทัยรัตน์ สมเป็ง นายชัชวาลย์  ประทันยะ

 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 นางเอื้อการย์ นาขยัน  นางสาววรารัตน์ รุมาคม
 


กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  

นางรติรัตน์ ธิราช
ภาษาอังกฤษ
นางนาฎสุคนธ์  กาตาสาย
ภาษาอังกฤษ
น.ส.อังคณา ฉลาด
ภาษาจีน
นายกฤษฏาวุฒิ สะสมทรัพย์
ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระภาษาไทย

   
 นายคนาสิทธิ์ สุระวงศ์  นางพยอม สุระวงศ์  นางกาญจนา สุปินะ

 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

   
 นายฤทธิชัย วัฒนาพร  นางสุภลัคน์ จอมโพธิ์  นายนิคม ลาภยศ

 

กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
นางวิไล วัฒนาพร
คหกรรม
นายชัยพร ธรรมโยธิน
คอมพิวเตอร์
 นางพัชรินทร์ ตาปัญโญ
ธุรกิจ
 นายฉัตรชัย สิงห์กา
อุตสาหกรรม
นายลักพงษ์ ปิงเมือง
เกษตร
นายกรุง วงศ์ไชย 
คอมพิวเตอร์

 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

   
 นายนพรัตน์ เสมอเชื้อ  นายไพศาล ขัติวงศ์

 

กลุ่มสาระศิลปศึกษา

   
นายบัณฑิต  ไชยเมือง
ศิลปะ
น.ส.จันทร์จิรา   บุตรมี
ดนตรี

 

ลูกจ้าง 

 
นางสาวปิยกุล  อภิวงศ์
ธุรการ
นายอนุวัฒน์ สันติวงค์
พัสดุ

 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นายปรีดา นาครอง
ภาษาอังกฤษ
น.ส.สุภลักษณ์ เครือเต๋จ๊ะ
ชีววิทยา
น.ส.สุภาพรรณ โคตรวงษ์จันทร์
เคมี
 
น.ส.ณัฐชยา ทองจำรูญ
คณิตศาสตร์
  น.ส.ปิยดา อำนาจเจริญ
ภาษาไทย

 

แม่บ้าน 

นางตุ๋ย กันทะไชย

 

นักการภารโรง 

 นายคำปัน  ใจแข็ง
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 16

เมื่อวานนี้ 41

สัปดาห์นี้ 131

เดือนนี้ 443

ทั้งหมด 40554

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School