Get Adobe Flash player

สถิตินักเรียนประจำวัน

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

สัมมนาจัดหางาน

เมื่อวันที่ 17 - 19 มกราคม 2557 ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ได้มีการจัดสัมมนานอกสถานที่ขึ้น โดยมี คณะครูแนะแนวจาก โรงเรียนในจังหวัดพะเยาเข้าร่วม ซึ่งสถานที่ที่เข้าไปศึกษาดูงาน คือ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร , บริษัท อิชิตัน จำกัด(มหาชน) และได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวทางการสมัครงาน จาก คุณสันติ พิณเสนาะ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นิตโต้ เดนโกะ แมททีเรียล(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนา ไปพัฒนานักเรียนเพื่ออนาคตที่ดี ของนักเรียน

 

ชมภาพชุดที่ ๑

ชมภาพชุดที่ ๒

ชมภาพชุดที่ ๓

ครู พ.ว.เข้ารับรางวัล หนึ่งแสนครูดี

      เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์จำนวน ๕ คน ได้แก่ ๑. นายชัยพร ธรรมโยธิน ๒. นางพยอม สุระวงศ์ ๓. นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ ๔. นางรุจิรา เครือพันธ์ ๕. นางสุภลัคน์ จอมโพธิ์ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ ตามโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  โดยนายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล มีคุณครูที่ได้รับรางวัลเกือบหกร้อยคน กลุ่มย่อยที่ ๑ จำนวน ๑๔๕ คน กลุ่มย่อยที่ ๒ จำนวน ๘๐ คน กลุ่มย่อยที่ ๓ จำนวน ๖๑ คน กลุ่มย่อยที่ ๔ จำนวน ๗๔ คน กลุ่มย่อยที่ ๕ จำนวน ๑๑๐ คน และกลุ่มย่อยที่ ๖ จำนวน ๘๖ คนสพม.36 ตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์และการเงิน

      เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ เชียงรายพะเยา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในมาตรวจสอบ การเงิน-การบัญชี พัสดุ-ครุภัณฑ์ ของโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยมี นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ นางพัชรินทร์ ตาปัญโญ เจ้าหน้าที่การเงิน นางอรวรรณ เกียรติกุลพัฒนา ฝ่ายแผนงาน นางกาญจนา สุปินะ และนางสาววรารัตน์ รุมาคม ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ผอ.สพม.36 เยี่ยมโรงเรียน

      เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ เชียงราย-พะเยา ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยได้สนทนาแลกเปลี่ยนให้แนวคิดในการดำเนินงานของโรงเรียนในเรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ และปัญหานักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนมีแนวโน้มลดลง

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 17

เมื่อวานนี้ 21

สัปดาห์นี้ 91

เดือนนี้ 497

ทั้งหมด 44337

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School