Get Adobe Flash player

สถิตินักเรียนประจำวัน

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

ขอแสดงความยินดี

                คณะครู นักเรียน โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

1. นายเจตริน  เจิงกลิ่นจันทร์   สาขาเทคนิคการแพทย์  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. น.ส.กาญจนา  ใจลา  สาขาเภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก

3. น.ส.จตุพร  จันทร์วงศ์  สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Back To School

         เมื่อวันที่ 12 พฤษาคม 2557 ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัดประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

อบรมคอมพิวเตอร์

                    เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ - วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ ๒ ตามโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งมีหลักสูตรในการอบรมดังนี้

๑. การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ๑,๒

๒. การสรรค์สร้างและการนำเสนอผลงานมัลติมีเดีย

๓. การสร้างแอนิเมชั่น

๔. การสร้างเอ็ฟเฟ็กซ์กับภาพเคลื่อนไหว

๕. การออกแบบและตัดต่อภาพและเสียง

๖. การเขียนบทดำเนินเรื่อง

๗. การสร้างเกมส์ ๑,๒

๘. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ๑,๒

๙. การถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย ๑,๒

๑๐. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ๒ มิติ

๑๑. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ๒ มิติ

๑๒. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ๓ มิติ

๑๓. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ๓ มิติ

๑๔. คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นประยุกต์

 ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการสอนในโรงเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดย น.ส.วันรักษ์  ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ๒ คน คือ นายชัยพร  ธรรมโยธิน และนายยุทธนันท์  กามอ้อย

 

 

ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

                    เมื่อวันที่ 21 - 25 เมษายน 2557 ทาง สำนักเขตพื่นที่การศึกษามัธยม เขต36 (เชียงราย-พะเยา) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดขึ้นที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ พะเยา เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 8

เมื่อวานนี้ 26

สัปดาห์นี้ 111

เดือนนี้ 401

ทั้งหมด 59063

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School