Get Adobe Flash player

สถิตินักเรียนประจำวัน

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2559

                         เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัด กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2559 โดยได้มี คณะครู บุคลากร นักเรียนเข้าร่วมใช้สิทธิในการเลือกตั้งในครั้งนี้มากมาย และมีผลการเลือกตั้ง ดังนี้
                         ประธานคณะกรรมการนักเรียน คือ นายชญานิน ภิรมณ์ชม
                        รองประธานคณะกรรมการนักเรียนคนที่ 1 คือ น.ส.ศิวพร สุขอร่ามตระกูล
                        รองประธานคณะกรรมการนักเรียนคนที่ 2 คือ นายศกุลภัทร ตันนวล

ชมภาพเพิ่มเติม

อย.น้อย

                        เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมนุม อย.น้อย โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้เข้าร่วมงานเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา ประจำปี 2559  ณ ลานกิจกรรม ข้างกว๊านพะเยา (ภาพ/ข่าว : ครูกุ้ง,ครูยา/ ครูกุ้ง)

ชมภาพเพิ่มเติม

เปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู 2559

    เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัดกิจกรรม "เปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู สู่โลกการเรียนรู้ที่ยั่งยืน" เพื่อเป็นการนำเสนอผลการเรียนรู้ของนักเรียนในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานต่างๆของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้มาเยี่ยมชม โดยมีนายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการ สพม.36 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ณ ลานสวนป่า โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ (ภาพ/ข่าว:ครูชัย)นิเทศหลักสูตร ทวิศึกษา

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายเสน่ห์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสมพงศ์  สิทธิยุโณ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และนางนาฎสุคนธ์  กาตาสาย หััวหน้างานแนะแนว จัดนิเทศการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา ให้กับ ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้หลักสูตรทวิศึกษาคือหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนสายสามัญและวิทยาลัยอาชีวะ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและอาชีพพร้อมๆ กัน ซึ่งการจัดการนิเทศครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ (ภาพ/ข่าว : ครูชัย/ครูกุ้ง)

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 13

เมื่อวานนี้ 18

สัปดาห์นี้ 96

เดือนนี้ 379

ทั้งหมด 36182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School