Get Adobe Flash player

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

การเตรียมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

เรื่อง  การเตรียมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

**********************

                        สถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบ ซึ่งเกิดจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีนและแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย โดยเด็กจะเป็นผู้รับเชื้อได้ง่าย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เพื่อให้มีมาตรการ เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ จึงมีแนวทางดำเนินการ ดังต่อไปนี้

            1. โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ปิดการเรียนการสอน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18-31               มีนาคม 2563 ตามหนังสือที่ ศธ 04006/ว 1150 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 และปิดต่อเนื่องในช่วงปิดภาคเรียน

            2. สามารถติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-463058,                    เว็บไซต์ www.pypw.ac.th  และเฟชบุ๊ก: โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

3. โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัดครูเวรรักษาการณ์ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ             และหมุนเวียนครูทำหน้าที่ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

4. เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามกำหนดการเดิมวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 เลื่อนไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

                                    ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

 

                                                                               (นายเสน่ห์  ไชยลังกา)

                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 37

เมื่อวานนี้ 46

สัปดาห์นี้ 158

เดือนนี้ 668

ทั้งหมด 79668

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School