Get Adobe Flash player

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

อบรม "ชีวิตสดใส พ.ว. ห่างไกลเอดส์"

                     เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ร่วมกับคลีนิกทานตะวัน โรงพยาบาลพะเยา ได้จัดกิจกรรมการอบรมโครงการ "ชีวิตสดใส พ.ว. ห่างไกลเอดส์" โดยจัดขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา รอบ SSF ปีที่ 3(งบประมาณจากโครงการกองทุนโลก) ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำด้านการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สนับสนุนให้เยาวชนแกนนำ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา


ทีมวิทยากร
1. นางพัชราภรณ์ ทะเกียง
            2. นางสุจิต สิทธิยุโณ
            3.นายวันชัย ยวนใจ
            4. แกนนำนักเรียนโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

 

ชมภาพเพิ่มเติม

อบรมป้องกันปัญหาการถูกล่อลวง

                       เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ได้จัดการอบรมตามโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหาการถูกล่อลวง ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรม โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงของเด็กและเยาวชน

ชมภาพเพิ่มเติม

ต้อนรับครูคณิตศาสตร์

                    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ทุกท่านมีความยินดียิ่งกับการ ย้ายมาประจำการของครูคณิตศาสตร์ คือ นางเอื้อการย์  นาขยัน

ชมภาพเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง

             เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยนางสาววันรักษ์ ขันหอม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษาที่ 1/2557 และยังได้มอบเกีบรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ปีที่ 2, ปีที่4 และปีที่5 ทั้งนี้ยังได้คัดเลือกคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง โดยมีนายพนม กันทะไชย เป็นประธาน

ชมภาพเพิ่มเติม

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 30

เมื่อวานนี้ 39

สัปดาห์นี้ 110

เดือนนี้ 564

ทั้งหมด 82694

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School