Get Adobe Flash player

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน

        คณะครู-นักเรียน โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยาย "อุดมการณ์ความรักชาติ รณรงค์ ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน" โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยชุดทหารขุนศึก 34 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 

ภาพเพิ่มเติม

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

        "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ" 1 กรกฎาคม 2562 กองลูกเสือโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ โดยนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูป และจัดให้มีการสวนสนามในโรงเรียนเพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง โดยมีนายเสน่ห์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเป็นประธาน

ประวัติ และการกำหนดวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

        รัฐบาลกำหนดนโยบายให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยมียุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”เป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการระดมสรรพกำลังของทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการเอาชนะยาเสพติด โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ จึงได้จัดกิจกรรมปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยนายเสน่ห์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวนำปฏิญาณตน มีคณะครู บุคลากร และนักเรียนทั้งหมดร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
วัตถุประสงค์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
        1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
        2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
        3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
        4. เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป

โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย.2562 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกพลังงาน และนิทรรศการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีพลังงานและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รอง ผวจ.พะเยา เป็นประธานในพิธี นายสมหมาย ฤกษ์ถลาง พลังงานจังหวัดพะเยา นายเสน่ห์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการ ร.ร.พะเยาประสาธน์วิทย์ และคณะครู-นักเรียน ให้การต้อนรับ นายสมหมาย เปิดเผยว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU ) เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน เพราะเล็งเห็นว่าทางโรงเรียนมีกิจกรรมด้านพลังภายในโรงเรียนและในชุมชนเสมอมา จึงใช้โรงเรียนเป็นที่เผยแพร่ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ชุมชนและสังคมได้รู้จักการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงาน การรู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยมีจุดประสงค์ คือ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การใช้พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างฉลาด ผ่านโรงเรียนต้นแบบ เพื่อให้นักเรียนและชุมชน นำเสนอผลงานด้านการประหยัดพลังงานและเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน ให้กับนักเรียน ประชาชน ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน โทรทัศน์ และสื่อสังคมออไลน์บนInternet เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ชมภาพเพิ่มเติม

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 17

เมื่อวานนี้ 39

สัปดาห์นี้ 154

เดือนนี้ 984

ทั้งหมด 68910

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School