Get Adobe Flash player

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

ประชาสัมพันธ์ (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)

"26 มิถุนายน วันยาเสพติดโลก"

           วันยาเสพติดโลก “International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking” หรือ “World Drug Day” ที่มาของวันต่อต้านยาเสพติด เกิดจากปัญหาการใช้ยาเสพติดทั่วโลกมักส่งผลต่อสุขภาพ และชีวิตของประชากร ทำให้เรื่องนี้ถูกนำเข้าที่ประชุมสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2530 จัดขึ้นที่กรุงเวียนนาในระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน พ.ศ. 2530 การประชุมครั้งนี้ว่าด้วยเรื่องการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด และประเทศต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ก็ร่วมกันจัดกิจกรรม รณรงค์และต่อต้านยาเสพติดทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน

ประชาสัมพันธ์ (ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2563)

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

ขอเชิญผู้ปกครองนักรียนทุกท่าน

         เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2563         

 

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่  27  มิถุนายน  2563

ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

*****************

ภาคเช้า  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

           เวลา 08.00 น.                    - ผู้ปกครองลงทะเบียน

                                                    - พิธีกรกล่าวต้อนรับ  

           เวลา 08.30-08.45 น.          - นายชัยวิทย์  เรือนวงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

                                                    พบปะกับผู้ปกครองนักเรียน

           เวลา 08.45-09.00 น.         - มอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

           เวลา 09.00-09.30 น.         - เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าจำปี ให้ความรู้การแพร่ระบาดของ

                                                    โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 และโรคไข้เลือดออก

           เวลา 09.30-10.00 น.        - ผู้อำนวยการพบปะผู้ปกครอง

           เวลา 10.00-11.00 น.        - ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา

 

 ภาคบ่าย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4, 5 และ 6

           เวลา 13.00 น.                   - ผู้ปกครองลงทะเบียน

                                                   - พิธีกรกล่าวต้อนรับ  

           เวลา 13.15-13.30 น.         - นายชัยวิทย์  เรือนวงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

                                                      พบปะกับผู้ปกครองนักเรียน

           เวลา 13.30-14.00 น.         - มอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,4,5

                                                    - มอบรางวัล o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 และ6       

           เวลา 14.00-14.30 น.         - เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าจำปี ให้ความรู้การแพร่ระบาดของ

                                                      โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 และโรคไข้เลือดออก

           เวลา 14.30-15.00 น.         - ผู้อำนวยการพบปะผู้ปกครอง

           เวลา 15.00-15.30 น.         - ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา

 

ตารางการพบครูที่ปรึกษา
ภาระค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่63

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

การเตรียมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

เรื่อง  การเตรียมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

**********************

                        สถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบ ซึ่งเกิดจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีนและแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย โดยเด็กจะเป็นผู้รับเชื้อได้ง่าย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เพื่อให้มีมาตรการ เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ จึงมีแนวทางดำเนินการ ดังต่อไปนี้

            1. โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ปิดการเรียนการสอน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18-31               มีนาคม 2563 ตามหนังสือที่ ศธ 04006/ว 1150 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 และปิดต่อเนื่องในช่วงปิดภาคเรียน

            2. สามารถติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-463058,                    เว็บไซต์ www.pypw.ac.th  และเฟชบุ๊ก: โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

3. โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัดครูเวรรักษาการณ์ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ             และหมุนเวียนครูทำหน้าที่ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

4. เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามกำหนดการเดิมวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 เลื่อนไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

                                    ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

 

                                                                               (นายเสน่ห์  ไชยลังกา)

                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 38

เมื่อวานนี้ 46

สัปดาห์นี้ 159

เดือนนี้ 669

ทั้งหมด 79669

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School