Get Adobe Flash player

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

รับสมัครนักเรียนปีก.ศ.2562

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

 ชั้น      วันที่รับสมัคร       สอบคัดเลือก    ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว / เวลา
ม.1 22-27 มีนาคม 2562 5 เมษายน 2562 7 เมษายน 2562 8 เมษายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ม.4 22-27 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 6 เมษายน 2562 8 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

วันที่ 24 มีนาคม 2562 หยุดรับสมัคร 1 วัน (วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัครเรียน

      1. สำเนาใบรับรองผลการเรียน(ปพ.7)                                                    จำนวน 1 ฉบับ

      2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง                         จำนวน 1 ฉบับ

      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน,บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง         จำนวน 1 ฉบับ

      4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ สำหรับติดใบสมัครเรียน

หมายเหตุ : รับรองสำเนาทุกฉบับให้เรียบร้อย

 

ขอแสดงความยินดี

           โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ขอแสดงความยินดีกับ นายชนวีร์ เพ็ชรอำไพ นักเรียนชั้น ม.3/2 เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ชนะเลิศวิ่ง 60 เมตร และวิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ13-15ปี

พ.ว. โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงาน

        เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้จัดกิจกรรมการประชาพิจารณ์แผนพลังงาน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงาน โดยมีนายเสน่ห์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กล่าวเปิดการประชาพืจารณ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

วันสถาปนาโรงเรียน 62

        เมื่อวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันก่อตั้งโรงเรียน(๙ มกราคม ๒๕๒๓)โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัดกิจกรรมทำบุญและเปิดบ้านน้ำเงิน-ขมพูสู่การเรียนรู้ โดยจัดให้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานด้านอาชีพของนักเรียน กาดมั่ว ครัวฮอม จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และการประกอบอาหาร การแข่งขันส้มตำลีลา การประกวดร้องเพลง การแสดงดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ การแสดงดนตรีสากล และการร่วมทำบุญตักบาตร ปล่อยปลาการกุศล รายได้เพื่อพัฒนาโรงเรียน 

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 22

เมื่อวานนี้ 31

สัปดาห์นี้ 107

เดือนนี้ 834

ทั้งหมด 73091

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School