Get Adobe Flash player

Login Form

♦♦ ..ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ นฤพันธ์ ยินดี ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์..♦♦..

ประชุมผู้ปกครอง

             เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยนางสาววันรักษ์ ขันหอม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษาที่ 1/2557 และยังได้มอบเกีบรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ปีที่ 2, ปีที่4 และปีที่5 ทั้งนี้ยังได้คัดเลือกคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง โดยมีนายพนม กันทะไชย เป็นประธาน

ชมภาพเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศ

                      เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดย นางสาววันรักษ์  ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นการนิเทศ แนะนำเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตในโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ พฤติกรรม กิจกรรมต่างๆ และแนะนำส่วนงานที่นักเรียนต้องรู้เมื่อเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียน ทั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมรับน้องเข้าโรงเรียน เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนอีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติม

อบรมสวนพฤกษศาสตร์

              เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้น สืบเนื่องตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เพื่อให้ความรู้ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแก่ครูและบุคลากร เพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนแก่นักเรียน โดยมีนายลักษ์พงษ์  ปิงเมือง เป็นวิทยากร

ชมภาพเพิ่มเติม 

 

ขอแสดงความยินดี

                คณะครู นักเรียน โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

1. นายเจตริน  เจิงกลิ่นจันทร์   สาขาเทคนิคการแพทย์  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. น.ส.กาญจนา  ใจลา  สาขาเภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก

3. น.ส.จตุพร  จันทร์วงศ์  สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ผู้บริหาร
นายนฤพันธ์ ยินดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 20

เมื่อวานนี้ 58

สัปดาห์นี้ 253

เดือนนี้ 1490

ทั้งหมด 123797

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School