Get Adobe Flash player

Login Form

♦♦ ..ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ นฤพันธ์ ยินดี ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์..♦♦..

อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2557 และวันที่ 10-11 มีนาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยนางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอนแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 34 คน โดยมีเป้าหมายให้ครูทุกคนมีเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงาน สามารถสร้างบทเรียนประเภทหนังสืออิเล็คทรอนิกส์(e-book)ได้ โดยมีนายชัยพร ธรรมโยธิน และนายยุทธนันท์ กามอ้อย เป็นวิทยากร


ชมภาพเพิ่มเติม
 

มอบรางวัล โครงการ PW Stop Global Warmming

             เนื่องด้วยทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้จัดทำโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราภายใต้ชื่อ  "P.W. Stop Global Warmming" ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก และนำไปสู่การปฏิบัติการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากฟอสซิลอย่างคุ้มค่าและพอเพียง ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนจึงมอบรางวัลให้กับนักเรียนดังนี้

๑. กิจกรรมนักอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าตัวน้อย

           ระดับช่วงชั้นที่ ๓  

                        ชนะเลิศ นายพงศ์ภรณ์  อินทะจักร นักเรียนชั้น ม.๓/๒ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ๒๓๕ หน่วย

                        รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ น.ส.อรพิมล  หมั่นเพียร นักเรียนชั้น ม.๓/๒ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ๑๖๘ หน่วย 

                        รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กหญิงกรกนก วัดเฉย นักเรียนชั้น ม.๒/๒ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ๑๖๔ หน่วย  

            ระดับช่วงชั้นที่ ๔

                       ชนะเลิศ นายฤทธิชัย  หงส์หิน นักเรียนชั้น ม.๔/๑ ลดการใช้ไฟฟ้าได้ ๑๓๑ หน่วย

                       รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายณัฐวุฒิ  ขยันขาย นักเรียนชั้น ม.๔/๑ ลดการใช้ไฟฟ้าได้ ๗๖ หน่วย

                       รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวนัทธมน อภิวงศ์  นักเรียนชั้น ม.๕/๑ ลดการใช้ไฟฟ้าได้ ๗๔ หน่วย 

๒. กิจกรรมนักปั่นน้อยรักษ์โลก

              ระดับช่วงชั้นที่ ๓                 

                         ชนะเลิศ เด็กหญิงผณิตา  ชัยลังการณ์ นักเรียนชั้น ม.๑/๑  ระยะทาง ๒๖๐ กิโลเมตร

                         รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กชายกรฐนัท  รอดเที่ยง นักเรียนชั้น ม.๒/๑ ระยะทาง ๑๒๔ กิโลเมตร

                         รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กชายปาณัสม์  เภตรา นักเรียนชั้น ม.๑/๒ ระยะทาง ๖๖ กิโลเมตร

               ระดับช่วงชั้นที่ ๔

                         ชนะเลิศ น.ส.นภัสวรรณ  จักไม้    นักเรียนชั้น ม.๕/๑  ระยะทาง ๓๕๘ กิโลเมตร

                         รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายณัฐวุฒิ  ใจเที่ยง นักเรียนชั้น ม.๕/๓ ระยะทาง ๒๗๒ กิโลเมตร

                         รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายพศิน  นามบ้าน นักเรียนชั้น ม.๕/๒ ระยะทาง ๑๘๒.๕ กิโลเมตร

ชมภาพเพิ่มเติม

P.W.OPEN HOUSE 2014

      เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดย นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสู่สากล"  P.W. OPEN HOUSE 2014 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงผลงานในด้านต่างๆของนักเรียนและโรงเรียน เช่นด้านวิชาการความรู้ ๘ กลุ่มสาระ ด้านกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยมีนายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สพม.๓๖ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา เช่นโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะผู้บริหารและครู-นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าจำปีและคณะ มาร่วมเยี่ยมชม ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเทศบาลตำบลท่าจำปี และประสบความสำเร็จได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากผู้มาร่วมงาน


ชมภาพเพิ่มเติม 1

ชมภาพเพิ่มเติม 2

ชมภาพเพิ่มเติม 3

ชมภาพเพิ่มเติม 4

ชมภาพเพิ่มเติม 5

ชมภาพเพิ่มเติม 6

เครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน

      เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้ส่งบุคลากรครูเข้ารับการอบรมตามโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน ซึ่งดำเนินการโดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย บริษัทสุพรีมดิส ทริบิวชั่น(ไทยแลนด์)จำกัด ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูผู้ดูแลระบบจำนวน ๒ คน คือ นายชัยพร ธรรมโยธิน และ นายยุทธนันท์ กามอ้อย ครูผู้ใช้งาน จำนวน ๒ คน คือ นางนันติยา เรือนน้อย และ นางรุจิรา เครือพันธ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาบริหาร จัดการและจัดทำสื่อการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ ประเภทสตรีมมิ่งวิดิโอ และวิดิโอออนดีมานด์ รวมถึงการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย(วิดิโอคอนเฟอร์เรนส์)

 

ผู้บริหาร
นายนฤพันธ์ ยินดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 21

เมื่อวานนี้ 58

สัปดาห์นี้ 254

เดือนนี้ 1491

ทั้งหมด 123798

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School