Get Adobe Flash player

Login Form

♦♦ ..ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ นฤพันธ์ ยินดี ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์..♦♦..

อบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์

      เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ร่วมกับ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโครงการ "พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านทางงานวิจัยของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒ " โดยมี ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ ,ดร.ดำรงศักดิ์  แย้มบางหวาย ,อ.มานะ  คงอนนท์ และ อ.ธนพงษ์  พรมใหม่ พร้อมด้วยนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธมศึกษาต่อไป

ชมภาพบรรยากาศการอบรม

 

ลดโลกร้อน จิตอาสา พัฒนาวัดและโรงเรียน

      เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้จัดกิจกรรมลดโลกร้อน จิตอาสา พัฒนาวัดและโรงเรียนขึ้น โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๘ กลุ่มๆ ที่ ๑-๗ ใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางไปยังวัดต่างๆ ได้แก่ วัดห้วยเคียน วัดต๊ำเหล่า วัดต๊ำนกกก วัดท่าจำปี วัดตุ้มท่า วัดร่องห้า และวัดบ้านเหยี่ยน  เพื่อช่วยพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ ภายในบริเวณวัด และอีกกลุ่มหนึ่งช่วยกันปลูก ดูแล ต้นไม้ ถางหญ้า วัชพืช และเก็บขยะ ในบริเวณโรงเรียน โดยใช้เวลาในคาบเรียนลูกเสือและกิจกรรม ได้รับความสนใจจากครู-นักเรียน ทำกิจกรรมด้วยความสุข


ชมภาพเพิ่มเติม 1

ชมภาพเพิ่มเติม 2

ชมภาพเพิ่มเติม 3
 

ชมภาพเพิ่มเติม 4

สัมมนาจัดหางาน

เมื่อวันที่ 17 - 19 มกราคม 2557 ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ได้มีการจัดสัมมนานอกสถานที่ขึ้น โดยมี คณะครูแนะแนวจาก โรงเรียนในจังหวัดพะเยาเข้าร่วม ซึ่งสถานที่ที่เข้าไปศึกษาดูงาน คือ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร , บริษัท อิชิตัน จำกัด(มหาชน) และได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวทางการสมัครงาน จาก คุณสันติ พิณเสนาะ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นิตโต้ เดนโกะ แมททีเรียล(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนา ไปพัฒนานักเรียนเพื่ออนาคตที่ดี ของนักเรียน

 

ชมภาพชุดที่ ๑

ชมภาพชุดที่ ๒

ชมภาพชุดที่ ๓

ครู พ.ว.เข้ารับรางวัล หนึ่งแสนครูดี

      เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์จำนวน ๕ คน ได้แก่ ๑. นายชัยพร ธรรมโยธิน ๒. นางพยอม สุระวงศ์ ๓. นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ ๔. นางรุจิรา เครือพันธ์ ๕. นางสุภลัคน์ จอมโพธิ์ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ ตามโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  โดยนายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล มีคุณครูที่ได้รับรางวัลเกือบหกร้อยคน กลุ่มย่อยที่ ๑ จำนวน ๑๔๕ คน กลุ่มย่อยที่ ๒ จำนวน ๘๐ คน กลุ่มย่อยที่ ๓ จำนวน ๖๑ คน กลุ่มย่อยที่ ๔ จำนวน ๗๔ คน กลุ่มย่อยที่ ๕ จำนวน ๑๑๐ คน และกลุ่มย่อยที่ ๖ จำนวน ๘๖ คน 

ผู้บริหาร
นายนฤพันธ์ ยินดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 20

เมื่อวานนี้ 58

สัปดาห์นี้ 253

เดือนนี้ 1490

ทั้งหมด 123797

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School