Get Adobe Flash player

Login Form

♦♦ ..ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ นฤพันธ์ ยินดี ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์..♦♦..

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ซึ่งมีการเข้าค่ายพักแรม ณ อ่างเก็บน้ำแม่ตุ้ม โดยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

ชมภาพเพิ่มเติม ชุดที่ ๑

ชมภาพเพิ่มเติม ชุดที่ ๒

ชมภาพเพิ่มเติม ชุดที่ ๓

ชมภาพเพิ่มเติม ชุดที่ ๔

ชมภาพเพิ่มเติม ชุดที่ ๕

ชมภาพเพิ่มเติม ชุดที่ ๖

ชมภาพเพิ่มเติม ชุดที่ ๗

ประเมินโครงการ "ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ ๙"

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้รับการประเมินโครงการ "ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ ๙" จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จำกัด ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการภายใต้หัวข้อ  "PW. Stop Global Warming" โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนักด้านการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์

      เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ร่วมกับ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโครงการ "พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านทางงานวิจัยของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒ " โดยมี ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ ,ดร.ดำรงศักดิ์  แย้มบางหวาย ,อ.มานะ  คงอนนท์ และ อ.ธนพงษ์  พรมใหม่ พร้อมด้วยนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธมศึกษาต่อไป

ชมภาพบรรยากาศการอบรม

 

ลดโลกร้อน จิตอาสา พัฒนาวัดและโรงเรียน

      เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้จัดกิจกรรมลดโลกร้อน จิตอาสา พัฒนาวัดและโรงเรียนขึ้น โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๘ กลุ่มๆ ที่ ๑-๗ ใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางไปยังวัดต่างๆ ได้แก่ วัดห้วยเคียน วัดต๊ำเหล่า วัดต๊ำนกกก วัดท่าจำปี วัดตุ้มท่า วัดร่องห้า และวัดบ้านเหยี่ยน  เพื่อช่วยพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ ภายในบริเวณวัด และอีกกลุ่มหนึ่งช่วยกันปลูก ดูแล ต้นไม้ ถางหญ้า วัชพืช และเก็บขยะ ในบริเวณโรงเรียน โดยใช้เวลาในคาบเรียนลูกเสือและกิจกรรม ได้รับความสนใจจากครู-นักเรียน ทำกิจกรรมด้วยความสุข


ชมภาพเพิ่มเติม 1

ชมภาพเพิ่มเติม 2

ชมภาพเพิ่มเติม 3
 

ชมภาพเพิ่มเติม 4

 

ผู้บริหาร
นายนฤพันธ์ ยินดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 44

เมื่อวานนี้ 88

สัปดาห์นี้ 451

เดือนนี้ 642

ทั้งหมด 111373

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School