Get Adobe Flash player

Login Form

♦♦ ..ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ นฤพันธ์ ยินดี ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์..♦♦..

Back To School

         เมื่อวันที่ 12 พฤษาคม 2557 ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัดประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

อบรมคอมพิวเตอร์

                    เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ - วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ ๒ ตามโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งมีหลักสูตรในการอบรมดังนี้

๑. การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ๑,๒

๒. การสรรค์สร้างและการนำเสนอผลงานมัลติมีเดีย

๓. การสร้างแอนิเมชั่น

๔. การสร้างเอ็ฟเฟ็กซ์กับภาพเคลื่อนไหว

๕. การออกแบบและตัดต่อภาพและเสียง

๖. การเขียนบทดำเนินเรื่อง

๗. การสร้างเกมส์ ๑,๒

๘. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ๑,๒

๙. การถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย ๑,๒

๑๐. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ๒ มิติ

๑๑. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ๒ มิติ

๑๒. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ๓ มิติ

๑๓. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ๓ มิติ

๑๔. คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นประยุกต์

 ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการสอนในโรงเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดย น.ส.วันรักษ์  ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ๒ คน คือ นายชัยพร  ธรรมโยธิน และนายยุทธนันท์  กามอ้อย

 

 

ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

                    เมื่อวันที่ 21 - 25 เมษายน 2557 ทาง สำนักเขตพื่นที่การศึกษามัธยม เขต36 (เชียงราย-พะเยา) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดขึ้นที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ พะเยา เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของตำบลท่าจำปี

                       เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์และเทศบาลตำบลท่าจำปีได้จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของตำบลท่าจำปีขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพิจิตร อ้อยลี นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี มาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้จัด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าจำปี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อขอพรจากผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง 

ชมภาพเพิ่มเติม

 

ผู้บริหาร
นายนฤพันธ์ ยินดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 21

เมื่อวานนี้ 75

สัปดาห์นี้ 21

เดือนนี้ 1456

ทั้งหมด 121552

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School