Get Adobe Flash player

Login Form

♦♦ ..ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ นฤพันธ์ ยินดี ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์..♦♦..

วันครู

          ในวันที่ 15 และ 16 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยนางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับ ครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

รางวัลเกียรติยศ คือ.... นางสาววันรักษ์  ขันหอม
รางวัลหนึ่งแสนครูดี คือ.....
               1.นางสาววันรักษ์   ขันหอม
               2. นางพัชรินทร์  ตาปัญโญ
               3. นายนพรัตน์  เสมอเชื้อ
               4. นางกาญจนา  สุปินะ
               5. นายนิคม  ลาภยศ
               6. นางสาววรารัตน์  รุมาคม
และโรงเรียนพะเยาประส่ธน์วิทย์ได้รับ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

ชมภาพเพิ่มเติม

ผ้าป่าข้าวเปลือก

                วันที่ 12 มกราคม 2558  โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยนางสาววันรักษ์  ขันหอม  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดทำพิธีถวายผ้าป่าข้าวเปลือก โดยพิธีถวายผ้าป่าในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอัครา  พรหมเผ่า  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มาเป็นประธานในพิธี  ซึ่งการถวายผ้าป่าข้าวเปลือกในครั้งนี้จัดขึ้นสืบเนื่องจาก วันที่ 9 มกราคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน และมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อรถประจำโรงเรียน


ชมภาพเพื่มเติม

แสดงความยินดี

                  คณะครู นักเรียน โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. นางสาวอลิสา  สิงห์แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์(วิทย์ - คณิต)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                    และ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. นางสาวกฤติยา  ชัยปัน  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. นางสาวฐิติมา  เขื่อนวัง สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. นายธงชัย  ลีออง  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. นางสาวนันทิกานต์  แก้วยา   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. นายอมรศักดิ์  ดอนมูล   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(หลักสูตร 5 ปี)  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ผ้าป่าข้าวเปลือก

               วันที่ 4 มกราคม 2557 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยนางสาววันรักษ์  ขันหอม  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดทำผ้าป่าข้าวเปลือกขึ้น สืบเนื่องจากวันสถาปนาโรงเรียน ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มกราคม ซึ่งการจัดทำผ้าป่าข้าวเปลือกในครั้งนี้มี่วัถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อรถประจำโรงเรียน ทั้งนี้พิธีทอดผ้าป่าจะจัดขึ้น ในวันที่ 12 มกราคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

 

ผู้บริหาร
นายนฤพันธ์ ยินดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 34

เมื่อวานนี้ 66

สัปดาห์นี้ 289

เดือนนี้ 2547

ทั้งหมด 129070

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School